ZMĚNY V ROCE 2020


Vzhledem k situaci okolo Covid 19, jsme v letošním roce provedli změny, které je nutné vzít v úvahu, při přihlašování dětí na tábor.

1) Ruší se Baby oddíl, z tohoto důvodu je věk dítěte přijatého na tábor 8 – 15 let (NE MLADŠÍ).
2) Ruší se hromadné odjezdy dětí „na“ a „z“ tábora. Dítě je nutné dopravit až na tábor vlastními prostředky.
3) „Zdravotní posudek“ musí být vystaven letos (tzn. v roce 2020)
4) Při příjezdu na tábor rodiče podepíší čestné prohlášení, že dítě nebylo ve styku s covid pozitivní osobou a nemá covid příznaky.