Pokud chcete závazně přihlásit dítě na náš tábor, vyplňte prosím tento formulář. Informace jsou zasílany na naší e-mailovou adresu, kde budou zpracovány. Tato přihláška slouží k rezervaci místa a k interním účelům. Před táborem Vám zašleme e-mailem předvyplněnou přihlášku, kterou vytisknete, podepíšete a odevzdáte spolu s ostatními potřebnými dokumenty (a táborníkem) při nástupu na tábor.

V letošním roce bohužel nebude na táboře „BABY oddíl“.
Z tohoto důvodu přijímáme na tábor děti od 7 let.
Děkujeme za pochopení.


strana 2 ze 3

Údaje o zákonném zástupci

Cena a slevy

Základní cena za táborový pobyt: 4200,- Kč

Platební údaje pro úhradu částky za táborový pobyt budou zaslány na e-mail zákonného zástupce.

Poskytnutí daru

    Prohlašuji a souhlasím, že pokud po celkovém vyúčtování táborového pobytu, který je předmětem této smlouvy, vznikne finanční přebytek, daruji tuto částku na činnost oddílu Asociace TOM ČR, TOM 20405 Tlupa (jakožto pořadateli táborového pobytu), popřípadě na činnost spojenou s přípravou táborového pobytu v následujícím roce.Comments are closed.