Přihláška on-line …..

Kdy přihlášku vyplnit a odeslat? Čím dříve, tím lépe. Nejraději ještě dnes.

 
 


!!! Věkový limit pro přijetí dítěte na tábor je od 8 do 15 let, a to v době konání tábora. !!!


strana 1 ze 3


ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
na letní tábor "Pod Korunou" Božanov 2020
Termín konání tábora: 18. 7. - 31. 7. 2020

Údaje o dítěti