Přihláška on-line …..

Vyplněním a odesláním této Závazné přihlášky rezervujete pobyt na našem táboře v roce 2024 a zároveň souhlasíte s obchodními podmínkami.


!!! Věkový limit pro přijetí dítěte na tábor je od 8 do 15 let včetně, a to v době konání tábora. !!!


strana 1 ze 3


ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
na letní tábor "Pod Korunou" Božanov 2024
Termín konání tábora: 13. 7. - 26. 7. 2024

Údaje o dítěti