Přihláška on-line …..

Vyplněním a odesláním této Závazné přihlášky rezervujete pobyt na našem táboře v roce 2023 a zároveň souhlasíte s obchodními podmínkami.


!!! Věkový limit pro přijetí dítěte na tábor je od 8 do 15 let včetně, a to v době konání tábora. !!!


strana 1 ze 3


ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
na letní tábor "Pod Korunou" Božanov 2023
Termín konání tábora: 15. 7. - 28. 7. 2023

Údaje o dítěti