Přihláška on-line …..

Kdy přihlášku vyplnit a odeslat? Nejraději ještě dnes. Čím dříve, tím výhodnější. Možnost uplatnění slev.

 
 


strana 2 ze 3

Údaje o zákonném zástupci

Cena a slevy

Základní cena za táborový pobyt: 4400,- Kč

Platební údaje pro úhradu částky za táborový pobyt budou zaslány na e-mail zákonného zástupce.

Poskytnutí daru

    Prohlašuji a souhlasím, že pokud po celkovém vyúčtování táborového pobytu, který je předmětem této smlouvy, vznikne finanční přebytek, daruji tuto částku na činnost oddílu Asociace TOM ČR, TOM 20405 Tlupa (jakožto pořadateli táborového pobytu), popřípadě na činnost spojenou s přípravou táborového pobytu v následujícím roce.