Přihláška on-line …..

Elektronické přihlášky, jakož i příjem dětí na tábor jsou pro rok 2022 otevřeny.
Těšíme se na naše i nové táborníky.


!!! Věkový limit pro přijetí dítěte na tábor je od 7 do 15 let, a to v době konání tábora. !!!


strana 1 ze 3


ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
na letní tábor "Pod Korunou" Božanov 2022
Termín konání tábora: 16. 7. - 29. 7. 2022

Údaje o dítěti